Ochrana osobních údajů

1. Udělujete tímto souhlas Aleně Stejskalové, IČ: 07703678 (dále jen „Správce“), aby ve smyslu zákona č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů (dále jen „zákon o ochraně osobních údajů“) zpracovávala tyto osobní údaje:

jméno a příjmení
název společnosti
e-mail
telefonní číslo

2. Jméno, příjmení, název společnosti, telefonní číslo a e-mail je nutné zpracovat za účelem vyřízení vašeho dotazu nebo poptávky. Tyto údaje budou Správcem zpracovány po dobu pravděpodobného trvání vašeho zájmu (maximálně 5 let) nebo po dobu trvání spolupráce.

3. S výše uvedeným zpracováním udělujete svůj výslovný souhlas. Souhlas lze vzít kdykoliv zpět, a to například zasláním emailu na stejskalova@hygienanataliri.cz.

4. Zpracování osobních údajů je prováděno Správcem.

5. Vezměte, prosíme, na vědomí, že podle nařízení (EU) 2016/679 (zvané GDPR) a zákona o ochraně osobních údajů máte právo:

- vzít souhlas kdykoliv zpět,
- požadovat po mně informaci, jaké vaše osobní údaje zpracovávám,
- požadovat po mně vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů,
- vyžádat si u mě přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit,
- požadovat po mně výmaz těchto osobních údajů,
- v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů obrátit se na mně nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů.
Kontakt

Alena Stejskalová, DiS
odborný poradce

stejskalova@hygienanataliri.cz
+420 722 922 288
IČO: 07703678, nejsem plátce DPH