Hygiena na talíři
"Jídlo, kterému můžeme věřit."

Alena Stejskalová

Jsem zkušená profesionálka s mnohaletou praxí a poskytuji odborné poradenství v oboru hygieny, zejména na poli gastronomie a hospitality, a to v oblasti hygieny potravin.

Ode mne můžete očekávat odbornost, propojení teorie s praxí, zkušenosti získané za více než dvacetiletou praxi ve světě hygieny, a dále jen individuální a citlivý přístup, který je zaměřený na Vaši celkovou spokojenost.

O hygieně potravin

4 důležité pilíře k zajištění výroby bezpečných jídel
Pokud jeden z pilířů nefunguje tak, jak má, nemůžete garantovat výrobu bezpečných jídel.  

Hygienické povědomí

Znalosti - jeden
z nejdůležitějších pilířů v jakékoliv branži. Zvyšování hygienického povědomí Vašich zaměstnanců zároveň posouvá Vaši provozovnu
o úroveň výš.

Provozní hygiena

Čistota v kuchyni, ale i vyhovující stavebně technický stav, jsou nedílnou součástí výroby zdravotně nezávadných jídel.

Hero banner - plate

Hygiena potravin

Zahrnuje kompletní péči
o potraviny v celém výrobním procesu. Od příjmu, přes skladování, přípravu, výrobu, expedici a prodej koncovému klientovi / spotřebiteli.

Osobní hygiena

Můžete mít nejmodernější kuchyň a používat nejkvalitnější potraviny. Pokud však Vaši zaměstnanci nebudou dodržovat zásady osobní hygieny, lehce zmaří Váš podnikatelský záměr.

Služby

Vyberte si z široké nabídky mých služeb. Pokud nenajdete přesně to, co hledáte, ráda Vám službu připravím na míru.

SYSTÉM HACCP

Zpracování a zavedení systému HACCP zahrnuje:

prohlídku Vašeho provozu k nastavení správné výrobní a hygienické praxe pro správné fungování hygienického systému, a to v oblastech příjmu a skladování potravin a nepotravin, přípravy potravin, bezpečného průběhu výroby a následné distribuce produktů, sledovatelnosti potravin a interního označování produktů, alergenů, sanitace provozu vč. nakládání s odpady
zpracování popisné a záznamové dokumentace systému HACCP na míru daného provozu
předání zpracovaného systému HACCP a zaškolení všech zaměstnanců v otázkách významu systému HACCP a jeho zavedení do praxe vč. sledování a zaznamenávání kritických kontrolních bodů, provádění nápravných opatření a ověřování funkčnosti systému

HYGIENICKÁ KONTROLA

Kontrola, která probíhá jako běžná státní kontrola, s cílem být na ni v předstihu připraveni. Nabízím: 

ohlášenou či neohlášenou formu kontroly ve Vašem provozu dle Vašich specifických požadavků, a to obvykle se zaměřením na obecné požadavky, systém HACCP, požadavky na potraviny a pokrmy, udržování produktů při bezpečných teplotách, ochranu potravin a pokrmů před kontaminací, křížovou kontaminaci, osobní hygienu a zázemí zaměstnanců, stavebně technický stav provozu a zařízení, požadavky na prostory a vybavení, provozní hygienu, manipulaci s odpady, regulaci škůdců
výstupem je zpracování písemné zprávy s detailně popsanými neshodami a současně navrhnutým doporučením vedoucím k nápravě, ke shodě s legislativními požadavky, a dále s Vašimi provozními potřebami
při zjištění významných nebezpečí v hodnocení, je možné dodatečně objednat následnou hygienickou kontrolu, při které bude provedena kontrola odstranění neshod

DIETNÍ SYSTÉM

Posouzení, nastavení a zavedení dietního stravování do školních jídelen:

posouzení reálných podmínek pro bezpečné zavedení výroby diet do stávajícího provozu, ale i ověření správnosti již Vámi zavedeného dietního stravování či zlegalizování Vaší dosavadní výroby diet
podpora při převedení teorie do praxe, jinými slovy, krok za krokem Vás provedu nastavením dietního stravování v provozu, a to dle konkrétního druhu diety, v oblastech zaměřených například na složení potravin, prostorové uspořádání, technologické vybavení, správnou výrobní a hygienickou praxi
zpracování dodatku ke stávajícímu systému HACCP či zcela nového hygienického systému, zahrnující správné hygienické postupy a Vaše standardy výroby dietních pokrmů
možnost externí spolupráce s registrovanou nutriční terapeutkou při revizi či vytvoření a schválení dietních variant Vašich receptur
proškolení Vašeho týmu a kontrola provozu před spuštěním výroby dietních pokrmů naostro
následné ověření bezpečného průběhu výroby diet kontrolou či auditem dietního systému

HYGIENICKÝ AUDIT

Ověření fungování správné výrobní a hygienické praxe, systému HACCP v praxi zahrnuje:

ohlášený audit ve Vašem provozu, a to formou hloubkového hygienického auditu nebo zjednodušenou formou dle Vašich potřeb
nezávislé ověření funkčnosti Vašeho hygienického systému se zaměřením na správnou výrobní a hygienickou praxi, a dále na systém HACCP
zpracování písemné zprávy z auditu s detailním popisem neshod vč. navržených doporučení k nápravě
zpracování AKČNÍHO PLÁNU dle priorit a míry rizika formou SEMAFORU, který Vám usnadní práci s výstupem z auditu. Budete jednoduše vědět, které neshodě se musíte věnovat jako první, která totiž představuje závažné nebezpečí a významné riziko v porušení zdravotní nezávadnosti, která počká s ohledem na mírné nebezpečí, a nebo zdali se jedná pouze o námět na zlepšení současné situace.
při dosažení procentuálního hodnocení v jednotlivě posuzovaných oblastech, a to dle interních pravidel Hygiena na talíři, je provozu vystaveno Osvědčení

ŠKOLENÍ, WORKSHOP

Připraveno vždy na míru klienta a dle specifických požadavků z provozu. Cílem je zvýšit hygienické povědomí Vás a Vašich zaměstnanců. To, může být v závěru ověřeno písemným testem. Nabízím nejúčinnější formu školení, které předchází návštěva provozu a pořízení fotodokumentace neshod, a ta je zakomponována do připravené prezentace. Tato forma tréninku zaměstnanců vychází z učení se na vlastních chybách. Mohu nabídnout jednotlivě či zkombinovaná témata ať už formou tréninku zaměstnanců nebo standardním školením např.:

cíl legislativy a hygienického systému HACCP v praxi
hygienické minimum a znalosti nutné k ochraně veřejného zdraví z hlediska prevence alimentárních nákaz ve stravovacích službách
správné výrobní a hygienické principy v praxi, a to od příjmu, přes skladování, výrobu a distribuci pokrmů spotřebiteli
zavádění dietního stravování v podmínkách školní gastronomie 
hygienická opatření v souvislosti s onemocněním covid-19
zásady úklidu a housekeepingu v ubytovacím segmentu

SPRÁVNÁ VÝROBNÍ A HYGIENICKÁ PRAXE

Stanovení postupů v praxi zahrnuje:

prohlídku Vašeho provozu a stanovení správné výrobní a hygienické praxe
zpracování zásad správné výrobní a hygienické praxe, sanitačního plánu na míru
označení provozu interním označením (sklady, pracoviště apod.) 

MANAGEMENT STAVEBNĚ TECHNICKÉHO STAVU

Je určen k systematickému sledování stavu Vašeho objektu či provozovny. Chrání Vás při státní kontrole, které snadno prokážete, kdy plánujete jaké opravy. Službu můžete využít, pokud své prostory pronajímáte cizímu catererovi. Služba zahrnuje:

kontrolu stavu provozu
zpracování neshod stavebně-technického charakteru
určení priorit oprav 
průběžné sledování a aktualizace stavu 

OTEVŘENÍ NOVÉHO PROVOZU

Spolupráce při otevírání nového provozu zahrnuje:

účast na schůzce otevíracího týmu, kde získáte informace k hygienickému zajištění provozu ještě před jeho otevřením
poradenství k dispozičnímu uspořádání provozu dle zvoleného sortimentu
označení provozu interním označením (sklady, pracoviště apod.) 
zpracování systému HACCP

PROJEKTOVÁ PŘÍPRAVA

Spolupráce při tvorbě projektu:

konzultace k projektové dokumentaci s ohledem na dispoziční uspořádání a vybavení provozu 

ZASTUPITELNOST

Komunikace s úřady obsahuje:

jednání s kontrolními úřady – HS hl. m. Prahy, KHS, VS, SZPI apod.
zpracování požadovaných písemných odpovědí  

LEGISLATIVNÍ SERVIS

Servis zahrnuje:

sledování vývoje legislativy v oblasti hygieny potravin za Vás

PROVOZNÍ ŘÁD UBYTOVACÍ SLUŽBY

Je určen ke schválení na příslušné hygienické stanici a zahrnuje:

prohlídku provozu za účelem zjištění potřebných informací
zpracování provozního řádu dle typu provozu  

Kalkulace cen se odvíjí od náročnosti zakázky. Dokumentaci zpracovávám vždy na míru provozu. Tvorba cen je individuální, a to i s ohledem na jednorázovou zakázku, či v návaznosti na kontinuální spolupráci.

Poradenství ZDARMA

Telefonické konzultace a jednoduché e-mailové poradenství ZDARMA. Náročné dotazy jsou účtovány hodinovou sazbou. Předem jste upozorněni na zpoplatněnou aktivitu.

Telefon: +420 722 922 288
Email: stejskalova@hygienanataliri.cz 

Nebo mi na sebe zanechte kontakt a já se Vám ozvu.

RASSF - SYSTÉM RYCHLÉHO VAROVÁNÍ

Web, kde lze sledovat varování o potravinách,
které představují zdravotní riziko. 

Školení a semináře

Pravidelně pořádám odborná školení a semináře, která jsou šitá na míru klientů. Mohu nabídnout širokou škálu hygienických témat, která jsou vždy přizpůsobena aktuálnímu vývoji legislativy a mimořádným opatřením. 

Efektivně

Nabízím nejúčinnější formu školení, které předchází návštěva provozu a pořízení fotodokumentace neshod, a ta je zakomponována do připravené prezentace. Tato forma tréninku zaměstnanců vychází z učení se na vlastních chybách.

Bezpečně

Školení a semináře zajišťuji v online bezpečném prostředí nebo přímo u Vás na provoze, a to za dodržení hygienických opatření.

Prakticky

Při tvorbě prezentací čerpám ze svých mnohaletých zkušeností, a dále přímo z praxe. Na ukázkách a příkladech té nejlepší a v opačném případě nevyhovující praxe vysvětluji správné hygienické principy.

O mně

Svou práci mám opravdu ráda.
„Ten, kdo svou práci dělá rád, vkládá do ní něco navíc, a to je na první pohled patrné.“

Moje vize - 5P

  • PODPORA - hygienický support poskytovaný dle Vašich potřeb a požadavků, zaměřený na bezpečnost jídla
  • PARTNERSTVÍ - jsem na Vaší straně, Vaše spoluhráčka, která vnímá Váš provoz jako  vlastní, a tak k němu přistupuji
  • PROFESIONALITA - kvalitní služby zkušené profesionálky s mnohaletou praxí z oboru
  • PERSONALIZACE - individuální přístup zaměřený na maximální spokojenost klienta
  • POKROK - přináším nové nápady, neustálé zlepšování svých i Vašich služeb

Proč se rozhodnout pro mě?

Kvalita, garance spokojenosti

Působila jsem v širokém spektru gastronomických provozů, od těch malých, přes střední až po ty opravdu velké.
Spolupráce se mnou zvyšuje odbornost personálu v oblasti hygieny potravin. V návaznosti na to, se zvyšuje i hygienická úroveň jednotlivých provozoven. Zkrátka posouvám gastronomii stále kupředu. 

Fair play

Poskytuji jen tu hygienickou podporu, kterou skutečně potřebujete.
Vyhýbám se zpracování nepotřebných materiálů, stejně jako materiálů, které nejsou ušity pro Vás na míru.                     

Flexibilita

Vycházím maximálně vstříc Vašim obchodním, provozním i časovým potřebám.                                       

Profesionalita

Doporučuji jednoduchá a úsporná řešení.
Odlišuji zásadní požadavky od těch, které můžete upozadit.
Vím, na co se hygiena zaměřuje. 

Zkušenosti

Alena Stejskalová

2001 - 2004

Hygienická stanice hl. m. Prahy

Státní zdravotní dozor
Prevence a kontroly v oblasti hygieny výživy

2004 - 2007
2013 - 2018

HASAP Consulting s.r.o. 

Konzultant a auditor v oblasti gastronomie a hotelnictví

2007 - 2013

ARAMARK s.r.o.

Analytik a metodik SHVP a HACCP
Hygienická odpovědnost za 100 gastronomických provozů ve firemních restauracích, v nemocnicích a v Armádě ČR

2018

Uniconsulting CZ s.r.o.

Poradce v oblasti značení potravin

2018

Hygiena na talíři

Vznik Hygieny na talíři
Poradce

2021

Hygiena na talíři

Poradce

Vzdělání a odbornost

2001
Absolvent Vyšší odborné zdravotnické školy Praha 5
Specialista v oboru Diplomovaný asistent hygienické služby

2004
Certificate TÜV Rheinland Group
HACCP Auditor Training Course: Introduction of the Danish Standard DS 3027 E: 1997

2009
URS
Interní auditor Integrovaného systému Managementu dle norem ISO 9001:2001, ISO 14001:2004, BS OHSAS 18001:2007

2010
Česká společnost pro jakost
Manažer bezpečnosti potravin (Zobrazit certifikát)

Navazující semináře, kurzy a konference:

Uniconsulting s.r.o. - Mikrobiologie a bezpečnost potravin

Ústav zemědělské ekonomiky a informací - Alergeny a potravinové intolerance, GMO, sledovatelnost

Ministerstvo zemědělství - Aktuální informace k vývoji potravinového práva EU a ČR, povinnosti provozovatelů potravinářských podniků

Hasap Gastro Consulting s.r.o. - Standardy v rámci stravovacích služeb s ohledem na procesy certifikace a akreditace, požadavky strávníků a související ověřovací postupy

QUALIFOOD s.r.o. - IFS konference o bezpečnosti potravin 

Kontakt

Pokud Vás nabídka mých služeb zaujala, ráda si poslechnu Váš příběh.

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů.
Kontakt

Alena Stejskalová, DiS
odborný poradce

stejskalova@hygienanataliri.cz
+420 722 922 288
IČO: 07703678, nejsem plátce DPH