site templates free download

Přihláška na seminář

Seminář určený vedoucím pracovníkům školních jídelen – Odborný seminář zaměřený na oblast hygieny a dietního stravování je již naplněn a odkládá se na náhradní termín.

 

 

Kontakt

Alena Stejskalová, DiS
majitelka firmy, odborný poradce

IČO: 07703678

 

Email: stejskalova@hygienanataliri.cz

Telefon: +420 722 922 288