Hygiena na talíři
"Jídlo, kterému můžeme věřit."

Jmenuji se Alena Stejskalová (Zahrádková) a poskytuji odborné poradenství v oboru hygieny, zejména v oblasti hygieny potravin.

O hygieně potravin

4 důležité pilíře k zajištění výroby bezpečných jídel
Pokud jeden z pilířů nefunguje tak jak má, nemůžete garantovat výrobu bezpečných jídel.  

Hygienické povědomí

Znalosti - jeden
z nejdůležitějších pilířů, ať už v jakékoliv branži. Zvyšování hygienického povědomí vašich zaměstnanců zároveň posouvá vaši provozovnu
o úroveň výš.

Provozní hygiena

Čistota v kuchyni, ale i vyhovující stavebně technický stav, jsou nedílnou součástí výroby zdravotně nezávadných jídel.

Hero banner - plate

Hygiena potravin

Zahrnuje kompletní péči
o potraviny v celém výrobním procesu. Od příjmu, přes skladování, přípravu, výrobu, expedici a prodej koncovému spotřebiteli.

Osobní hygiena

Můžete mít nejmodernější kuchyň a používat nejkvalitnější potraviny. Pokud však zaměstnanci nebudou dodržovat zásady osobní hygieny, lehce zmaří váš podnikatelský záměr.

Služby

Vyberte si z široké nabídky mých služeb. Pokud nenajdete přesně to, co hledáte, ráda vám službu připravím na míru.

SYSTÉM HACCP

Zpracování a zavedení systému HACCP obsahuje 3 fáze:

prohlídku vašeho provozu k získání potřebných informací
zpracování systému na míru
předání systému a zaškolení odpovědných zaměstnanců 

SPRÁVNÁ VÝROBNÍ A HYGIENICKÁ PRAXE

Stanovení postupů v praxi zahrnuje:

prohlídku vašeho provozu a stanovení správné výrobní a hygienické praxe
zpracování zásad správné výrobní a hygienické praxe, sanitačního plánu na míru
označení provozu interním označením (sklady, pracoviště apod.) 

HYGIENICKÁ KONTROLA

Kontrola, která probíhá jako běžná státní kontrola, s cílem být na ni v předstihu připraveni. Nabízím: 

ohlášenou či neohlášenou formu kontroly ve vašem provozu
zpracování písemné zprávy s neshodami a doporučením k nápravě
následnou hygienickou kontrolu zaměřenou na odstranění neshod 

HYGIENICKÝ AUDIT

Ověření fungování správné výrobní a hygienické praxe, systému HACCP v praxi zahrnuje:

ohlášený audit ve vašem provozu
nezávislé ověření funkčnosti vašeho hygienického systému (správná výrobní praxe, správná hygienická praxe, systém HACCP)
zpracování písemné zprávy s neshodami
zpracování AKČNÍHO PLÁNU dle priorit a míry rizika

ŠKOLENÍ, WORKSHOP

Připraveno dle vašich konkrétních požadavků z provozu. Cílem je zvýšit hygienické povědomí vašich zaměstnanců. To bude na závěr ověřeno písemným testem. Nabízím například:

správnou výrobní a hygienickou praxi a systém HACCP v praxi
znalosti nutné k ochraně veřejného zdraví z hlediska prevence alimentárních nákaz ve stravovacích službách
značení potravin a alergenů
zásady úklidu a housekeepingu v ubytovacím segmentu  

MANAGEMENT STAVEBNĚ TECHNICKÉHO STAVU

Je určen k systematickému sledování stavu vašeho objektu či provozovny. Chrání vás při státní kontrole, které snadno prokážete, kdy plánujete jaké opravy. Službu můžete využít, pokud své prostory pronajímáte cizímu catererovi. Služba zahrnuje:

kontrolu stavu provozu
zpracování neshod stavebně-technického charakteru
určení priorit oprav 
průběžné sledování a aktualizace stavu  

REHABILITACE PROVOZU

Znamená znovunastavení a zavedení správné výrobní, hygienické praxe a systému HACCP do praxe:

nejúčinnější formou je spolupráce v provozu s vaším týmem, který je připraven dělat kontinuální změny
zpracování akčního plánu dle priorit a míry rizika s termíny, kontrola plnění plánu
zhodnocení účinnosti rehabilitace formou prezentace – PŘED / PO 

OTEVŘENÍ NOVÉHO PROVOZU

Spolupráce při otevírání nového provozu zahrnuje:

účast na schůzce otevíracího týmu, kde získáte informace k hygienickému zajištění provozu ještě před jeho otevřením
poradenství k dispozičnímu uspořádání provozu dle zvoleného sortimentu
označení provozu interním označením (sklady, pracoviště apod.) 
zpracování systému HACCP

PROJEKTOVÁ PŘÍPRAVA

Spolupráce při tvorbě projektu:

konzultace k projektové dokumentaci s ohledem na dispoziční uspořádání a vybavení provozu 

ZASTUPITELNOST

Komunikace s úřady obsahuje:

jednání s kontrolními úřady – HS hl. m. Prahy, KHS, VS, SZPI apod.
zpracování požadovaných písemných odpovědí  

LEGISLATIVNÍ SERVIS

Servis zahrnuje:

sledování vývoje legislativy za vás

PROVOZNÍ ŘÁD UBYTOVACÍ SLUŽBY

Je určen ke schválení na příslušné hygienické stanici a zahrnuje:

prohlídku provozu za účelem zjištění potřebných informací
zpracování provozního řádu dle typu provozu  

Kalkulace cen se odvíjí dle náročnosti zakázky. Dokumentaci zpracovávám na míru provozu. Tvorba cen je individuální a to i s ohledem na jednorázovou zakázku, či v návaznosti na kontinuální spolupráci.

Poradenství ZDARMA

Telefonické konzultace a jednoduché e-mailové poradenství ZDARMA. Náročné dotazy jsou účtovány hodinovou sazbou. Předem jste upozorněni na zpoplatněnou aktivitu.

Telefon: +420 722 922 288
Email: stejskalova@hygienanataliri.cz 

Nebo mi na sebe zanechte kontakt a já se vám ozvu.

RASSF - SYSTÉM RYCHLÉHO VAROVÁNÍ

Web, kde lze sledovat varování o potravinách,
které představují zdravotní riziko. 

O mně

Svou práci mám opravdu ráda.
„Ten, kdo svou práci dělá rád, vkládá do ní něco navíc, co je na první pohled patrné.“

Moje vize - 5P

  • PODPORA - Hygienický support poskytovaný dle vašich požadavků, zaměřený na „Bezpečnost jídla“.
  • PARTNERSTVÍ - Jsem na vaší straně, váš spoluhráč, který vnímá váš provoz za vlastní a tak k němu přistupuji.
  • PROFESIONALITA - Kvalitní servis.
  • PERSONALIZACE - Individuální přístup zaměřený na maximální spokojenost klienta.
  • POKROK - Přináším nové nápady, neustálé zlepšování svých služeb.

Proč se rozhodnout pro mě?

Kvalita, garance spokojenosti

Působila jsem v širokém spektru gastronomických provozů, od těch malých, přes střední až po ty opravdu velké.
Spolupráce se mnou zvyšuje odbornost personálu v oblasti hygieny potravin. V návaznosti na to se zvyšuje i hygienická úroveň jednotlivých provozoven. 

Fair play

Poskytuji jen tu hygienickou podporu, kterou potřebujete.
Vyhýbám se zpracování nepotřebných materiálů.                     

Flexibilita

Vycházím vstříc vašim časovým potřebám.                                       

Profesionalita

Doporučuji jednoduchá a úsporná řešení.
Odlišuji zásadní požadavky od těch, které můžete upozadit.
Vím, na co se hygiena zaměřuje. 

Zkušenosti

2001 - 2004

Hygienická stanice hl. m. Prahy

Prevence a kontroly v oblasti hygieny výživy.

2004 - 2007
2013 - 2018

HASAP Consulting s.r.o. 

Konzultant a auditor v oblasti stravování.

2007 - 2013

ARAMARK s.r.o.

Zodpovědnost za 100 gastronomických provozů typu centrální kuchyně s expedicí, kuchyně, výdejny.

2018

Uniconsulting CZ s.r.o.

Poradce v oblasti značení potravin.

2018

Hygiena na talíři

majitelka firmy – poradce

Kontakt

Pokud vás nabídka mých služeb zaujala, neváhejte mne kontaktovat.

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů.
Kontakt

Alena Stejskalová, DiS
majitelka firmy, odborný poradce

IČO: 07703678

 

Email: stejskalova@hygienanataliri.cz

Telefon: +420 722 922 288